Prosjektet ble startet høsten 2007 og avsluttet 1. januar 2009 i den forstand at det etter denne dato ikke er tatt inn nye dykkere i prosjektet. Tiden som har gått siden er brukt til å følge opp alle de som ikke hadde fått avsluttet sine saker, særlig i forhold til NAV. På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort har vi likevel valgt å lage en avsluttende rapport nå selv om vi selvfølgelig fortsatt vil følge de dykkerne som er igjen til endelig løsning.

Deltagerne i prosjektet har gitt beskrivelser av en usedvanlig tung og vanskelig situasjon etter at de ble skadet som yrkesdykkere. Erfaringene fra prosjektet gir støtte til deltagerne på flere måter. Blant annet gis det bekreftelse til at det har vært en lang kamp å få utløst økonomiske rettigheter etter Folketrygdeloven. Videre er det avdekket stor svikt med hensyn til økonomiske rettigheter, og ved behov for medisinsk og psykologisk bistand.

Prosjektrapporten kan leses (lastes ned) her