Nylig var Dykkerkontaktens sykepleier på befaring på Sunnaas sykehus på Nesodden. På avdelingen KreSS som står for kognitiv rehabilitering enhet Sunnaas sykehus. Det er en klinikk for mennesker med brått oppstått eller ervervet hjerneskade som blant annet lider av hukommelse -  og konsentrasjonssvikt.
MR rapporten fra Haukeland konkluderer med at nordsjødykkerne har fått hjerneskade
Kunne tilbudet på KreSS være noe for dere dykkere?

Sunnaas har hatt hjerneskadebehandling i mange tiår. KReSS har hatt fokus på hjerneskadepasienter siden oppstart i 1996.  På KReSS  jobber  sykepleiere, leger, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionomer tverrfaglig, for å bedre hverdagen til pasientene.
Det finnes mange strategier for å mestre kognitive problemer,  det er viktig med motivasjon og vilje til å gjøre noe med problemene. Trøtthet og nedsatt kapasitet er problemer som KReSS jobber mye med.

Fakta
Kognitiv betyr erkjennelse, og kognisjon blir brukt om det å tilegne seg og bruke kunnskap. Den kognitive behandling tar utgangspunkt i hva vi tenker, og hvorledes dette virker inn på våre følelser og våre handlinger. Kognitiv behandling er opptatt av den aktuelle situasjon her og nå. Hovedmålet i kognitiv behandling er å få til forandringer i tankemønsteret slik at man får det bedre. Noen kognitive funksjoner er klart avgrenset til ett område i hjernen. Dette gjelder for eksempel synet og deler av språkfunksjonen. Andre funksjoner er avhengig av det gjensidige samspillet mellom mange områder. Hukommelse og oppmerksomhet er eksempler på slike sammensatte funksjoner som er avhengig at flere områder i hjernen er intakte. Slike funksjoner er utsatte når det oppstår skader i hjernen.

To ulike tilbud
Det ene er primærrehabilitering hvor det hovedsaklig er individuell opplegg som kartlegging av problemene, hva er styrken, hva trengs av kognitiv trening. I denne gruppen er det 10 pasienter.
Det andre er senfaseprogrammet. Her er fokus hvordan leve med skadene med kognitiv svikt,  og det er opplegg også for pårørende.
Begge tilbud har en behandlingstid på rundt 5 uker

Hvem kan søke
Sunnaas er et landsdekkende sykehus og det er fastlegen eller din psykiater som søker for deg. Oppholdet dekkes av det offentlige.
 På KReSS er det 18 pasienter innlagt til enhver tid, flest menn og gjennomsnittsalderen er 43 år.
Ergoterapeut og teamleder Anne Karine Dihle tror at opplegget som KReSS bruker i senfasen -  hvordan leve med kognitiv svikt vil kunne passe bra for dykkerne.
Det er 5 behandlingsuker og behandlingen går i dybden på de enkelte temaer som forståelse av hjernen, ervervet hjerneskade, følgevirkninger og tiltak, kommunikasjon, hukommelse i praksis, læring og mestring. Det er noe individuell samtale, men det jobbes mest i gruppe på inntil 8 personer

Ta kontakt
Vil du vite mer om tilbudet på Sunnaas ta kontakt med meg på telefon 97144030 eller send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Her finner du søknadsskjema.