Image

Overlege Gunnar Moen ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus er tildelt prisen for å ha skrevet den beste nordiske vitenskapelige artikkelen. Artikkelen ble publisert i Acta Radiologica høsten 2010. Acta Radiologica er et velrenommert radiologisk tidsskrift. Dykkerkontakten gratulerer.

Varige endringer i hjernen

Overlege Gunnar Moen i Bergen har gjort nye MR-funn i hjernen til tidligere nordsjødykkere. Nå hedres han for arbeidet.

Helse Bergen skriver på sine nettsider at artikkelen; «Cerebral diffusion and perfusion deficits in North Sea Divers»; ble publisert i det europeiske radiologtidsskriftet Acta Radiologica i fjor høst.

Artikkelen skildrer hvordan avansert funksjonell MR-undersøkelse har påvist flere varige endringer i hjernen til 91 tidligere nordsjødykkere, sammenlignet med en kontrollgruppe på 45 personer.

Editorial board i Acta Radiologica, som består av åtte underredaktører, har pekt ut Moens artikkel som fjorårets beste. Prisen består av et diplom og en sjekk på 20.000 svenske kroner, som vil bli delt ut under den nordiske radiologkongressen på Åland i juni 2011. 

– En stor ære
Ifølge prisvinner Gunnar Moen er kognitive plager, som hukommelsessvikt og posttraumatisk stressyndrom, et stort problem for mange av de tidligere nordsjødykkerne. Han sier det er en stor ære å bli tildelt denne prisen: – I min verden er dette en veldig ærefull pris å få, sier han. 

Moen presiserer at prisen ikke er hans alene. – Vi er et stort team som har jobbet med dette, både fysikere, nevrologer, nevropsykologer og radiologer. Vi har også en uvurderlig forskingskoordinator som må nevnes spesielt; avdelingsingeniør og fysiker Eli Renate Grüner.

Unikt forskningsmateriale
Moen sier at denne prisen inspirerer til videre arbeid. 

– Vi har et unikt forskingsmateriale med disse 100 tidligere nordsjødykkerne. Siste gangen foretok vi en funksjonell undersøkelse av hjernene deres for å se om vi kunne påvise varige endringer, og nå har vi startet undersøkelser der vi ser etter morfometriske og morfologiske endringer. Det vil si volummålinger og målinger av ulike strukturer i hjernen som er involvert i kognitive plager.