Seminaret på Garder Kurs- og konferansehotell 21. og 22. oktober går ut.
Vurderingen er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra miljøet.
Seminaret på Sola Strand går som planlagt 9. og 10. september med utvidet påmeldingsfrist.
Dere som ønsker å være med oss der må melde fra raskt og helst innen 26. august.
Vi ser fram til dagene sammen med dere på Sola Strand.