Aktuelt

Rapport fra prosjektet ”Spør Advokaten”

Prosjektet ble startet høsten 2007 og avsluttet 1. januar 2009 i den forstand at det etter denne dato ikke er tatt inn nye dykkere i prosjektet. Tiden som har gått siden er brukt til å følge opp alle de som ikke hadde fått avsluttet sine saker, særlig i forhold til NAV. På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort har vi likevel valgt å lage en avsluttende rapport nå selv om vi selvfølgelig fortsatt vil følge de dykkerne som er igjen til endelig løsning.

Deltagerne i prosjektet har gitt beskrivelser av en usedvanlig tung og vanskelig situasjon etter at de ble skadet som yrkesdykkere. Erfaringene fra prosjektet gir støtte til deltagerne på flere måter. Blant annet gis det bekreftelse til at det har vært en lang kamp å få utløst økonomiske rettigheter etter Folketrygdeloven. Videre er det avdekket stor svikt med hensyn til økonomiske rettigheter, og ved behov for medisinsk og psykologisk bistand.

Prosjektrapporten kan leses (lastes ned) her

Avsluttet, men ikke ferdig

Dykkerkontakten har hatt en prosjekt "Spør advokaten" som nå er avsluttet. Prosjektet har i all hovedsak vært bistand og oppfølging i saker som gjelder NAV. Noen spør nå om advokaten ikke vil følge opp deres sak lenger siden prosjektet er avsluttet. Det vil advokaten. Vi har som målsetting å følge alle sakene til de får sin avslutning selv om selve prosjektet er avsluttet.

Så får vi noen spørsmål om å få komme med i prosjektet fra nye dykkere som har fått svar og sliter med sine saker i NAV. Selve prosjektet er avsluttet, men vi vil selvfølgelig fortsatt bistå dykkere som har problemer. Imidlertid har vi relativt stram økonomi i år og må derfor begrenset bruken av advokat.

Seminaret avlyst

På grunn av den usikre flysituasjonen i dagene fremover er vi desverre nødt til å avlyse seminaret i Tromsø mandag 19. og tirsdag 20. april. Når situasjonen er mer avklart vil vi komme tilbake med nye datoer for seminaret. Vi ber om at de som har kjøpr flybiletter søker å få disse refundert av flyselskapene. Utlegg som ikke blir dekket vil bli refundert av Dykkerkontakten. Vi beklager situasjonen som er inntruffet og hadde sett frem til å møtes i Tromsø.