Dykkerkontakten arrangerer samling for pionerdykkere torsdag 7. og  fredag 8. februar 2013. Temaet blir «Hvordan møte sterke livshendelser»

Samlingen blir på Garder kurs og konferansesenter, like ved Gardermoen.

Vistarter programmet torsdag kl 15 med:

Renate Grønvold Bugge - spesialist i klinisk psykologi og arbeids – og organisasjonspsykologi.  Hun har vært og er en ressursperson ved store ulykker i Norge. Senest med oppfølgingsarbeid etter den enorme katastrofen 22. juli 2011.

 Middag om kvelden.

 Fredag fortsetter marineprest fra Håkonsvern, Hans Kenneth Sundsbø over samme tema. Hovedvekten denne dagen blir «Hvordan møte kollegaer som sliter»

 Vi avslutter med lunsj kl 13

 For dere som kommer med fly eller tog møtes vi på flyplassen, Oslo lufthavn. Ring Liv på 97144030 og meld deres ankomst. Vi blir hentet i minibuss fra Garder kurs og konferansesenter som ligger fem minutter unna.

 Kostnad: kr 500, pr stykk som inkluderer reise og opphold

 De siste årene har Dykkerkontakten arrangert regionale pionerdykkerseminarer. I 2013 planlegger vi å slå sammen de disse til et felles seminar i Stavanger i begynnelsen av juni. Til dette seminaret vil også samlivspartnere blir invitert. Mer informasjon om dette senere.