Senter for Stress og Traumepsykologi

Norsk senter for Dykkemedisin

Advokatfirma Vinghøg & CO

Økonomisk rådgiver Jon Prydz Mathisen