Om formålet til Dykkerkontakten heter de i vedtektene:

"Stiftelsen Kontakttelefonen for pionerdykkere" har som formål å etablere og drifte en kontakttelefon for tidligere nordsjødykkere. Stiftelsen skal videre kunne knytte til seg relevant kompetanse på gjeldsrådgivning og annen rådgivning for å kunne hjelpe nordsjødykkere som er i en vanskelig situasjon."

Stiftelsen arbeider ut fra et strategidokument vedtatt av styret.

Stiftelsens styre:

  • Jon D Bech, styreleder
  • Kari Troland
  • Ørnulf Steen
  • Annstein Lothe

Alle styremedlemmene er oppnevnt av Sjømannskirken.

Petter Skants er daglig leder. Hilde Kvellestad er sosionom/familerådgiver og Liv Sandvand Hergum  kontaktsykepleier/helserådgiver.

Stiftelsens arbeid finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet.