Stiftelsens styre:

  • Kari Troland, styreleder
  • Jon D Bech
  • Ørnulf Steen
  • Annstein Lothe

  • Cato Thunes (varamedlem)
  • Anne Berit Mathisen (varamedlem)

Alle styremedlemmene er oppnevnt av Sjømannskirken.

Petter Skants er daglig leder. Hilde Kvellestad er sosionom/familerådgiver og Liv Sandvand Hergum  kontaktsykepleier/helserådgiver.

Dykkerkontaktens personvererklæring.

Stiftelsens arbeid finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet.