Om formålet til Dykkerkontakten heter de i vedtektene:

"Stiftelsen Kontakttelefonen for pionerdykkere" har som formål å etablere og drifte en kontakttelefon for tidligere nordsjødykkere. Stiftelsen skal videre kunne knytte til seg relevant kompetanse på gjeldsrådgivning og annen rådgivning for å kunne hjelpe nordsjødykkere som er i en vanskelig situasjon."

Stiftelsen arbeider ut fra et strategidokument vedtatt av styret.

Stiftelsens styre:

  • Kari Troland, styreleder
  • Jon D Bech
  • Ørnulf Steen
  • Annstein Lothe

  • Cato Thunes (varamedlem)
  • Anne Berit Mathisen (varamedlem)

Alle styremedlemmene er oppnevnt av Sjømannskirken.

Petter Skants er daglig leder. Hilde Kvellestad er sosionom/familerådgiver og Liv Sandvand Hergum  kontaktsykepleier/helserådgiver.

Dykkerkontaktens personvererklæring.

Stiftelsens arbeid finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet.