Stiftelsens styre:

  • Kari Troland, styreleder
  • Jon D Bech
  • Ørnulf Steen
  • Annstein Lothe

  • Ingeborg Eirikstein Kragre (varamedlem)
  • Jan Stellef Rønningen (varamedlem)

Alle styremedlemmene er oppnevnt av Sjømannskirken.

Petter Skants er daglig leder og Hilde Kvellestad er sosionom/familerådgiver.

Dykkerkontaktens personvererklæring.

Stiftelsens arbeid finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet.