Aktuelt

Dykkerkontakten avvikles 1. juli 2025

Stiftelsens styre har vedtatt å nedlegge Dykkerkontaktens daglige drift 1. juli 2025.

Petter Skants fortsetter i administrativ stilling en dag i uken.

Hilde Kvellestad fortsetter i hel stilling frem til daglig drift er avviklet.

Vi ønsker dere alle en fin sommer!

Endringer fra 1. januar 2024

Døgnåpen vakttelefon legges ned. Telefonnummer 22 42 39 00 betjenes hverdager 9-16.  

Liv (Sandvand Hergum) blir pensjonist fra 1.januar. Hun har jobbet i Dykkerkontakten siden 2005, og er vel kjent for de fleste av dere som har vært i kontakt med oss.

Da Dykkerkontakten ble etablert var tanken et femårig prosjekt. 20 år er gått siden, og arbeidet går mot
en
gradvis avslutning. Planen videre er en endelig avvikling av tilbudet innen årsskifte 2025/26.