Stiftelsens styre har vedtatt å nedlegge Dykkerkontaktens daglige drift 1. juli 2025.

Petter Skants fortsetter i administrativ stilling en dag i uken.

Hilde Kvellestad fortsetter i hel stilling frem til daglig drift er avviklet.

Vi ønsker dere alle en fin sommer!