Døgnåpen vakttelefon legges ned. Telefonnummer 22 42 39 00 betjenes hverdager 9-16.  

Liv (Sandvand Hergum) blir pensjonist fra 1.januar. Hun har jobbet i Dykkerkontakten siden 2005, og er vel kjent for de fleste av dere som har vært i kontakt med oss.

Da Dykkerkontakten ble etablert var tanken et femårig prosjekt. 20 år er gått siden, og arbeidet går mot
en
gradvis avslutning. Planen videre er en endelig avvikling av tilbudet innen årsskifte 2025/26.